Komiteenes kommunikasjonsstrategi danner grunnlaget for komiteenes kommunikasjonsvirksomhet og legger føringer for hvordan komiteene gjennom ulike tiltak kan nå sine mål. Hvert år lages ny tiltaksplan.

Et av de strategiske målene er å bidra til at forskningsetiske problemstillinger løftes fram i norsk samfunnsdebatt. I sum skal kommunikasjonsstrategien styrke komiteenes evne til å: Gi råd, ta stilling, skape debatt, sette dagsorden og å forebygge uredelighet.