NENT har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer for sitt område og arbeider med forskningsetiske spørsmål innen naturvitenskap og teknologi, medregnet landbruks- og fiskeriforskning.

Arbeidet i komiteen har fokus på å produsere tematiske rapporter, gjennomføre informasjonsmøter ved ulike forskningsinstitusjoner i Norge eller arrangere møter for en bredere offentlighet.

Medlemmer 2010 - 2014

Leder: Dag E. Helland, professor, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen
Sekretariatsleder: Matthias Kaiser, Forskningsetiske komiteer

Medlemmer:
- Kristin Asdal, professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo
- Gunnar Hartvigsen, professor ved Universitetet i Tromsø & Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
- Tove Kolseth, informasjonsdirektør CICERO Senter for klimaforskning
- Ragnhild Lofthus, dr.scient., koordinator og seniorrådgiver. Stab for forskning og nyskaping, NTNU
- Mohammed Azam Mansoor, professor ved Institutt for naturvitenskapelige fag, Universitetet i Agder
- Svein Nordenson, seniorforsker SINTEF IKT
- Ernst Nordtveit, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
- Deborah Oughton, professor i miljøkjemi, leder for Etikkrådet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap
- Janneche Utne Skåre, forskningsdirektør Veterinærinstituttet
- Kjell I. Stellander, rådgiver hos Rådmannen i Trondheim
- Roger Strand, professor og senterleder Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
- Atoosa P. J. Thunem, forskningsleder ved Institutt for energiteknikk i Halden
- Hanne Guro Aabelvik, utdannet innen samfunnsfag og humaniora med BA fra NTNU/UiO