NEM er rådgivende og koordinerende instans for de sju regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). NEM er i tillegg også klageinstans for prosjekter behandlet i REK.

REK vurderer alle konkrete forskningsprosjekter innen helsefaglig forskning, mens NEM uttaler seg i mer prinsipielle spørsmål. De fleste uttalelsene fra og med 1997 er tilgjengelig via nettsidene. Samarbeidet mellom NEM og de regionale komiteene blir ivaretatt ved faste møter mellom leder og sekretær fra alle komiteene to ganger i året, Storfellesmøte for hele REK og NEM og ad hoc møter ved behov.

Ved siden av uttalelser, rapporter og retningslinjer, arrangerer NEM åpne debattmøter og seminarer.

Medlemmer 2010 - 2014

Leder: Dag Bruusgaard, professor emeritus ved Institutt for helse og samfunn, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo
Sekretariatsleder: Jacob Hølen, Forskningsetiske komiteer

Medlemmer:
- Kjersti Bakken, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen/Universitetet i Tromsø
- Kristin Bjordal, seksjonsleder/overlege ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling
- Ellen K. Christiansen, juridisk seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge
- William Johnsen, student, Universitetet i Oslo
- Geir Lorem, førsteamanuensis, Klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
- Valeria Marton, førsteamanuensis, Medisin og helsefag, Universitetssykehuset Nord-Norge, Universitetet i Tromsø
- Patricia Ann Melsom, redaktør, NITO Bioingeniørfaglig institutt
- Randi E. Reinertsen, forskningssjef SINTEF, Forebyggende helsearbeid
- Sigmund Simonsen, advokat
- John-Arne Skolbekken, førsteamanuensis Psykologisk institutt, NTNU
- Åshild Slettebø, professor, Institutt for helsefag Arendal, Universitetet i Agder
- Dag Undlien, professor  Institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Universitetssykehus
- Lars Vatten, professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU