I arbeidet til Nasjonalt utvalg for forskning på menneskelige levninger har et tema som er forbundet med store forskningsetiske utfordringer, vært spørsmål som angår implisitte og eksplisitte rasebegreper i forskning. Utvalget har også behandlet en rekke saker der spørsmål om destruktive analyser har vært blant de relevante forskningsetiske hensynene. Utvalget har også produsert og sendt på bred høring et utkast til forskningsetiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger.

Blant forskningsprosjektene Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger har behandlet er følgende (ikke uttømmende liste):

  • Henvendelse om prosjektet ”Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway” (Saksnr. 2012/223)
  • Henvendelse om prosjektet ”Psykoselidelser uten medikamenter—bruk av Dr Gjessings samling” (Saksnr. 2012/220)
  • Henvendelse om prosjektet ”Sigurd Jorsalfarer” (Saksnr. 2012/216)
  • Vedrørende prosjektet ”Hypervanitas” (Saksnr. 2012/182)
  • Henvendelse om prosjektet ”Jakten på Olav den hellige” (Saksnr. 2012/161)
  • Response concerning “Arctic Cold-Case: Multi-Isotope Investigations of 17th and 18th Century Dutch Whalers from Ytre Norskøya, Svalbard” (Saksnr. 2012/138)
  • Henvendelse Om prosjektet”The Revival of an 8,000 Year Old Norwegian Juvenile Who Never Grew Up” (Saksnr. 2012/139)
  • Henvendelse om utvidelse av prosjekt (Saksnr. 2012/74)
  • Response to your letter concerning Julia Pastrana (Saksnr. 2012/107)

Uttalelsene kan leses i sin helhet på http://www.etikkom.no/no/Vart-arbeid/Hvem-er-vi/Skjelettutvalget/Uttalelser-Skjelettutvalget/