Høring: Endringer i patentloven

Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda) avga innspill til høringsnotat om endringer i patentloven. Nemnda konsentrerte sin uttalelse om spørsmål rundt oppnevningen av en egen etisk nemnd for patentsaker, ikke minst om ordningen burde videreføres og om nemnda eventuelt bør gis en utvidet funksjon. Det ble påpekt at nemnda mottar svært få henvendelser fra Patentstyret, og Patentstyret dessuten har opplyst om at det er svært få saker som reiser spørsmål i henhold til patentlovens § 1b.

Patentering reiser imidlertid en rekke (forsknings)etiske problemstillinger som bør håndteres, og med nemnda har man et verktøy som på unikt vis kan muliggjøre samfunnets involvering på et område med behov for reguleringer utover de rent rettslige. Nemnda bør derfor gis en mer utvidet rolle. Det er gode grunner for å vurdere en ordning der tredjepersoner kan be om nemndas vurdering. Nemnda påpekte imidlertid at dette fordrer større åpenhet om innvilgede patenter. Det er også vesentlig at det eksisterer et organ med et bredt ansvar for patentetikk og som også innehar en debattskapende og opplysende rolle.

Les uttalelsen her