I mange av NESH sine saker i 2012 var behovet for å sikre et frivillig informert samtykke sentralt. Også utfordringer knyttet til forskning på utsatte grupper har vært en viktig utfordring i flere saker. En spesiell innsats har vært gjort for å bidra i et internasjonalt arbeid for å etablere etiske retningslinjer for forskning på barn. NESH har også engasjert seg i et samarbeid med NENT og Teknologirådet om en serie åpne møter. NESH har stått for publikasjonen av antologien Cross-Cultural Child Research dette året, og vært sentral i produksjonen av De nasjonale forskningsetiske komiteenes publikasjon Forskning og penger.

Blant forskningssakene NESH har behandlet er følgende (ikke uttømmende liste):

 • Om prosjektet ”Søsken til en person med en alvorlig psykisk lidelse” (Saksnr. 2012/215)
 • Lovregulert tvang og makt i kommunehelsetjenesten (Saksnr. 2012/173
 • Forskningsetisk vurdering av prosjektet “Educational Trajectories: Choices, Constraints and Contexts” (Saksnr. 2012/196)
 • Sorgstøtte på Internett (Saksnr. 2012/210)
 • Om prosjektet ”Kunnskap om reproduktive helsetjenester og prevensjon blant vietnamesiske kvinner i Norge” (Saksnr. 2012/177)
 • Concerning “Lack of reciprocity”/“Students’ feelings of guilt” (Saksnr. 2012/168)
 • Henvendelse om prosjektet “Oppfølging av unge straffedømte” (Saksnr. 2012/126)
 • Henvendelse om registerdelen av prosjektet “Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)” (Saksnr. 2012/114)
 • Henvendelse angående prosjektet ”Asylprosessen: Troverdighet og praksis” (Saksnr. 2012/109)
 • Henvendelse angående forskningsetisk vurdering av NAKMI-prosjekt (Saksnr. 2012/108)
 • Henvendelse angående forskningsprosjekt om ansettelsesprosesser i arbeidslivet (Saksnr. 2012/85)
 • Henvendelse angående tolkning og presentasjon av funn fra evaluering av UDI-prosjekt (Saksnr. 2012/79)

NESH har også bidratt med en del høringssvar i perioden.

Uttalelsene kan leses i sin helhet på http://www.etikkom.no/no/Vart-arbeid/Hvem-er-vi/Komite-for-samfunnsvitenskap-og-humaniora/Uttalelser-NESH/