Utvalget leverer egen anonymisert årsrapport til Kunnskapsdepartementet. Årsrapportene finnes også her.