1. Innspill til nasjonale strategier for bioteknologi og nanoteknologi
  2. Innspill til "Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner"
  3. De nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM, NENT, NESH) kom med et felles innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med ny forskningsmelding.