Hopp til innhold

Meny

Saksarbeid

Saksarbeid

 • NEM

  På årets møter ble det sluttbehandlet 22 behandlingssaker, 9 klagesaker og 21 orienteringssaker. NEMs klagesaksvedtak gir presedens for REKs forvaltningspraksis og de finnes i fulltekst her. Komiteen deler innkomne saker hovedsakelig i tre...

 • NESH

  I mange av NESH sine saker i 2012 var behovet for å sikre et frivillig informert samtykke sentralt. Også utfordringer knyttet til forskning på utsatte grupper har vært en viktig utfordring i flere saker. En spesiell innsats har vært gjort for å...

 • NENT

  Noen utvalgte uttalelser i 2012: Høring: Utkast til ny forskrift om bruk av forsøksdyr Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi bemerket følgende til utkastet til ny forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål: ...

 • Felles saker fra komiteene

  Innspill til nasjonale strategier for bioteknologi og nanoteknologi Innspill til "Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner" De nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM, NENT, NESH) kom med et fell...

 • Skjelettutvalget

  I arbeidet til Nasjonalt utvalg for forskning på menneskelige levninger har et tema som er forbundet med store forskningsetiske utfordringer, vært spørsmål som angår implisitte og eksplisitte rasebegreper i forskning. Utvalget har også behandlet e...

 • Patentnemnda

  Høring: Endringer i patentloven Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda) avga innspill til høringsnotat om endringer i patentloven. Nemnda konsentrerte sin uttalelse om spørsmål rundt oppnevningen av en egen etisk nemnd for patentsaker, ik...

 • Granskingsutvalget

  Utvalget leverer egen anonymisert årsrapport til Kunnskapsdepartementet. Årsrapportene finnes også her.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.