Komiteer og utvalg har forskjellige samarbeidspartnere.

NEM:

 • REK
 • Kunnskapsdepartementet
 • Datatilsynet
 • Helsetilsynet
 • Bioteknologinemnda
 • Europarådet
 • Helse og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Universitets- og Høyskolerådet
 • Legemiddelindustrien
 • Statens legemiddelverk
 • Legeforeningen

NESH:

 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
 • Datatilsynet
 • Universitet- og høgskolerådet (UHR)
 • Teknologirådet
 • Samt en rekke forsknings- og undervisningsinstitusjoner

NENT:

 • Teknologirådet
 • Bioteknologinemnda
 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
 • Datatilsynet
 • Universitet- og høgskolerådet (UHR)

Granskingsutvalget

Universiteter, høgskoler inkl. lokale forskningsetiske utvalg og forskningsinstitutter, med UHR og med andre av landets redelighetsutvalg.

Skjelettutvalget

 • Sametinget
 • Riksantikvaren

Patentnemnda

 • Patentstyret