3. mai: Åpent møte: Politikkens vitenskap (NENT og NESH i samarbeid med Teknologirådet)

Hvordan former vitenskap politikk? Hvordan bør vitenskap forme politikk? Innledning ved Kristin Asdal, professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur.

Asdal har gjennom en årrekke forsket på hvordan vitenskapen har formet miljøpolitikk og -forvaltning, gjennom laboratorier, ekspertrapporter, tallteknologier og høringsrunder.

26. september: Åpent møte: Stråling: Hva vet vi og hvor føre var bør vi være?

Det er steile fronter i debatten om hvorvidt stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nett er skadelig for folks helse eller ikke.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet ble Ekspertutvalget for helseskader av stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nett nedsatt i 2010. Oppdraget var å utrede mulige helseskader ved stråling, og utvalget har nettopp lagt frem sin rapport.

Vi inviterte til diskusjon om funnene i rapporten og ønsket å belyse følgende problemstillinger:

  • Kan stråling være helseskadelig – og er dagens regelverk godt nok?
  • Hvordan bør vitenskapelig usikkerhet om stråling formidles av forskere og politikere?
  • Hvor føre var bør vi være?
  • Hvordan sikre forskerens uavhengighet i forhold til finansieringskilder?

 9. oktober: Åpent møte: Klipp, lim og del (NESH og NENT i samarbeid med Teknologirådet)

Journalister, studenter og forskere blir stadig oftere avslørt for å ha kopiert, klippet og limt fra andres arbeider. Er vi i ferd med å bli et Copycat-samfunn, hvor det er lov til å låne alt? Og når blir det et problem?

Vi inviterte Anders Fagerjord, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo til å belyse temaet

18. oktober: Forskningsetisk forum

Oppstartsmøtet ble arrangert 18. oktober 2012 i Oslo.

Forskningsetisk forum er et felles nasjonalt forum i forskningsetikk. Forumet koordineres av De nasjonale forskningsetiske komiteer, og er et tilbud til medlemmer i forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk.

Med bakgrunn i både mandatet til Forskningsetiske komiteer og nye krav til ph.d.-graden har komiteene tatt initiativ til å danne Forskningsetisk forum. Målet er å skape et tettere samarbeid på tvers av fag og institusjoner omkring undervisning av forskningsetikk. Forumet skal være en ressurs for deltakerne og miljøene på undervisningsstedene.

19. desember: Forskningsetisk frokost: Nettforskning og 22. juli

Hvordan ivareta anonymitet og personvern når det går et uklart skille mellom offentlig og privat? Dette var ett av spørsmålene som ble diskutert på frokostmøtet ”Nettforskning og 22. juli” på Litteraturhuset 19. desember.

Terrorhendelsene 22. juli 2011 er den første store katastrofen i Norge hvor internett har vært den sentrale formidlingskanalen for berørte, myndighetene og pressen. Media har gjort intervjuer og brukt sensitive opplysninger som ligger ute på nettet. Ungdommer har uttalt seg i media, og skriver om egne opplevelser og bearbeidingen av dem i sosiale medier og på åpent tilgjengelige blogger. Det er opprettet egne lukkede nettfora for trøst og bearbeiding av sorg. Hendelsene, årsakene, rettssaken og etterspillet debatteres på nett.