I løpet av 2012 har Forskningsetiske komiteer startet en ny bokserie. Bøkene er gratis og kan bestilles eller lastes ned fra www.etikkom.no.

Forside, Forskning og peger
Forskning og penger

2012, antologi

Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.)

Hvilken makt bør betaleren ha over forskningen? Hva er et menneskeliv verdt i kroner? Skal forskeren motiveres av penger?

I denne boken gir sentrale bidragsytere en serie innblikk i hvordan penger og forskning forholder seg til hverandre. Uten noen pretensjon om fullstendighet tilbyr boken et knippe tekster som til sammen viser mangfoldet i denne nødvendige, komplekse og problematiske relasjonen. I sentrum står hele tiden de etiske spørsmålene. Tekstene uttrykker bidragsyternes oppfatninger og perspektiver, og er ikke ment å definere De nasjonale forskningsetiske komiteers posisjon i hvert spørsmål. Derimot er hver tekst ment å løfte frem vesentlige og aktuelle problemstillinger for debatt.

Boken ble lansert på Litteraturfestivalen, Lillehammer, mai 2012.
Les mer, last ned eller kjøp boken her

Cross-cultural Cjild Research, Forside
Cross-cultural Child Research – Ethical Issues

2012, antologi

Hallvard Fossheim (red.)

Forskning på og med barn i flerkulturelle sammenhenger møter en rekke utfordringer – når det gjelder samtykke, metodologi, risiko og ansvar. I denne boken deler erfarne forskere på feltet sine refleksjoner omkring disse temaene.

Formålet med boken er å bidra til etisk og metodisk god forskning på og med barn, ved å formidle forskernes egne erfaringer.

Boken ble lansert i Bergen i januar 2013.
Les mer, last ned eller kjøp boken her