Pressen er en viktig målgruppe for kommunikasjonsarbeidet til komiteene. Media kontaktes enten ved personlig kontakt eller ved å sende ”spissete budskap” direkte til journalister når vi har møter eller saker som vi ønsker oppmerksomhet omkring.

Medieovervåking

For å følge med i mediebildet har sekretariatet en avtale med et medieovervåkningsbyrå. Det innebærer elektronisk rapport hver dag på de tema som komiteene til enhver tid er opptatt av. Medieovervåking gir også informasjon om debatter/saker som er nyttige i forhold til forskningsetiske problemstillinger.

Noen saker som fikk oppmerksomhet i media 2012

 • Debatt om bioetikk i Morgenbladet i 2012: Aktørene var: Jan Helge Solbakk, JacobHølen og Sigmund Simonsen i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag.
 • Lansering av boka Forskning og Penger – flere oppslag i dagsaviser: Aftenposten, Dagens næringsliv, intervju i Verdibørsen, NRK, bokomtaler i Forskerforum, forskning.no.
 • Uredelighetssaker og Granskingsutvalget har fått stor oppmerksomhet i media: BI-saken og saken mot rektor ved Høgskolen i Oslo.
 • Kronikk av Hallvard Fossheim i Dagbladet 10. juni om Julia Pastrana, apekvinnen. Saken om Julia Pastrana har ført til medieoppslag i store deler av verden.
 • Partnerdrapsaken - Forskningsprosjektet om partnerdrap har lenge vært på agendaen i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Prosjektet ble i 2012 godkjent av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).Flere oppslag i Aftenposten, VG og dagens medisin.
 • Forskning på cellelinjer, kronikk i Tidsskrift for Den Norske Legeforening (Nr. 5, 6. mars 2012, fikk tilsvar fra Jacob Hølen og Dag Bruusgaard, NEM.

forskning.no

Forskningsetiske komiteer er medlem av forskning.no, Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning. Det innebærer at vi skriver artikler til redaksjonen med ønske om publisering. I 2012 fikk vi inn disse artiklene:

Forskningsetiske komiteer har bidratt med 13 artikler på forskning.no i 2012:

 1. Stapels fusk bør være en vekker for hele vitenskapen (07.12.12)
 2. Veilederens makt over studenten kan gi misbruk (05.12.12)
 3. Mørke hemmeligheter bak oppfinnelsen av vidundermedisin (11.11.12)
 4. Forskningsetikken er truet (08.11.12)
 5. Vil etikkvurdere patenter (23.09.12)
 6. Lovverket håndterer genforskning godt
 7. Også ikke-deltakere trenger beskyttelse (26.05.12)
 8. Politiske plagieringsskandaler (22.04.12)
 9. Patentkrig til topps (17.04.12)
 10. Vil vi virkelig vite? (15.04.12)
 11. Ny strategi for bioteknologi (13.04.12)
 12. Når liket ikke er blitt skjelett (13.01.12)
 13. Nødvendige møter eller forskningsturisme? (06.01.12)