Forskningsetikk, forside

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern

Fagbladet Forskningsetikk kom ut tre ganger i 2012 hvorav ett dobbeltnummer 2/3.

Nr. 1 – 2012: Bioetikk

Nr. 2/ 3 – 2012: Etikk i PhD. - utdanningen

Nr. 4 – 2012: Helseregistre til debatt – hva med personvernet?

Fagbladet Forskningsetikk er medlem av Fagpressen og redigeres etter redaktørplakaten. Bladet trykkes i vel 3000 eksemplarer som går til ca. 2600 abonnenter. Mange abonnenter er høyskoler og universitet som hver seg får større sendinger. Alle landets bibliotek får bladet tilsendt.

Abonnementet er gratis og kan bestilles fra nettsiden. Bladet kan lastes ned fra Internett.

Leserundersøkelse

Det ble gjennomført en leserundersøkelse for bladet Forskningsetikk april 2012 – i samarbeid med Ipsos. Telefonintervju til 200 stk. trukket fra et register på 2500 mottakere.

Kort oppsummering: Høy lojalitet; 3 av 4 leser alle utgaver, 56 % mener at bladet er den viktigste kilden for forskningsetiske tema, 98 % mener bladet er viktig, mer enn 50 % ønsker fortsatt bladet på papir/ 36 % kunne tenke seg begge deler.

Hele undersøkelsen kan leses her