Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda) er organisert som et utvalg i tilknytning til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Nemnda har fem medlemmer med fem personlige varamedlemmer. Medlemmene er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Nemnda skal gi Patentstyret et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere om patentsøknader skal avslås fordi oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral (Patentloven § 1b). Nemnda skal vurdere oppfinnelser innenfor alle fagområder, men med et spesielt fokus på bioteknologi.

Patentnemnda hadde ett møte i 2012.

I tilknytning til dette hadde nemnda invitert inn representanter fra Patentstyret og Justisdepartementet for å opprettholde en dialog av hva som anses som etiske relevante hensyn ved vurderingen av patentsaker.

Spesielle saker i 2012, se: Saksarbeid

Medlemmer 2010 – 2014

Leder: Dag E. Helland , professor, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Sekretariatsleder: Helene Ingierd, Forskningsetiske komiteer

Medlemmer:

  • Kristin Bjordal, seksjonsleder/overlege ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling
  • Lene Bomann-Larsen, forsker, Krigsskolen
  • Ellen-Marie Forsberg, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
  • William Johnsen, student, Universitetet i Oslo
  • Ragnhild Lofthus, koordinator og seniorrådgiver i rektors stab for forskning ved NTNU
  • Ernst Nordtveit, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Ingrid Olesen, Nofima Marin og professor II ved Institutt for husdyr og akvakulturfag, UMB
  • Deborah Oughton, professor i miljøkjemi, Universitet for miljø- og biovitenskap i Ås