Forskningsetisk bibliotek (FBIB) er en nettressurs som har formål å bidra til refleksjon og debatt omkring forskningsetiske spørsmål. Biblioteket er en selvstendig del av nettestedet www.etikkom.no/fbib

Den intenderte hovedbrukergruppen er undervisere og studenter.

Biblioteket er resultatet av et prosjekt ledet av De nasjonale forskningsetiske komiteer i samarbeid med alle Norges syv universiteter. Nettstedet ble lansert i 2009. FBIB tilbyr mer enn 60 spesialforfattede artikler om forskningsetiske emner, skrevet av en lang rekke forskjellige eksperter og fagpersoner. Til sammen skal artiklene tjene som introduksjon til de viktigste forskningsetiske temaene. Hver artikkel gir også tilgang til ytterligere ressurser, i form av litteraturhenvisninger, nyhetssaker eller annet materiale. Formålet er å bidra til refleksjon og debatt snarere enn å skape en encyklopedi eller en fasit. De vinklinger og oppfatninger som presenteres i artiklene, uttrykker ikke nødvendigvis De nasjonale forskningsetiske komiteers standpunkt. Det er den enkelte forfatter som står for sine perspektiver.

Ved siden av kontinuerlig innsats for å sikre relevante oppdateringer av artiklene, er det laget en plan for hvordan biblioteket skal oppdateres med en lang rekke nye diskusjonseksempler eller kasuistikker. Våren 2012 ble det publisert 26 nye diskusjonseksempler. Det ble også arbeidet med å spre informasjon om biblioteket via relevante fora og nettsider.