NEM har bidratt med forelesninger og innlegg nasjonalt og internasjonalt.

NESH og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger har v/sekretariatsleder i 2012 holdt innlegg om forskningsetikk blant annet ved:

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Agder
 • Høgskolen i Vestfold
 • Bedriftsøkonomisk institutt
 • Norges forskningsråd
 • UNICEF Innocenti/ChildWatch Internationals møte om barneforskning
 • Kings College London (for FEK)
 • Også komité- og utvalgsmedlemmene har vært aktive ved sine institusjoner.

NENT har holdt innlegg og bidratt i undervisning:

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Vestfold
 • Norges forskningsråd
 • Statens strålevern
 • Advokatfirmaet GRETTE