Hopp til innhold

Meny

Årsregnskap

  • Resultatregnskap

      Noter 2012 2011 INNTEKTER       Generelle midler 1 12 257 729 12 600 000 Spesielle midler 1 361 409 0 Sum inntekter   12 847 138 12 600 000         DRIFTSKOSTANDER       Programmer/pros…

  • Balanse

    BALANSE NORGES FORSKNINGSRÅD Randsone: De nasjonale forskningsetiske komiteer   Note 2012 2011 EIENDELER     Anleggsmidler:     Maskiner, inventar og lignende 0 0 Sum anleggsmidler 0 0         Finansiel…

  • Noter

    Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Note 1 - Inntekter         Generelle midler - bevilgninger 2012 2011 Adminstrasjon og div. programmer NFR 12 512 729 12 600 000 T…

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.