Mange sosiale og kulturelle bevegelser på Internett er bygget på normer om åpenhet, informasjonsfrihet og deling av resultater. I forbindelse med forskning om slike digitale fellesskap oppstår dermed et spesielt ansvar for å tilbakeføre resultatene av forskningen til dem som har deltatt (punkt 47).