Barn og unge er verdifulle informanter og har en rett til å bli hørt, også i forskningen. Dette gjelder også Internettforskning med barn og unge. Slik forskning reiser spesielle utfordringer, fordi det er en del av barns aktiviteter som ofte unndrar seg voksenkontroll, og grensene mellom barns verden og voksenverden er mindre klar. Dette reduserer ikke kravene til å innhente foreldres samtykke til barns deltakelse i forskning, selv om det er praktisk vanskeligere (punkt 12). I denne sammenheng er det også viktig å verifisere respondentenes faktiske, biologiske alder. I tillegg må barna selv gi sitt informerte samtykke til å delta i forskningen.

I noen tilfeller kan det være lettere å ivareta hensynet til barns krav på beskyttelse ved å samle inn data om Internett ved hjelp av etablerte metoder utenfor Internett.