De nye etiske retningslinjene for forskning på Internett erstatter den tidligere og utdaterte versjonen fra 2003. NESH ba i 2015 om innspill fra forskere og brukere om formuleringer som er uklare eller spørsmål som ikke er tilstrekkelig adressert. Basert på disse innspillene vil en revidert versjon av de nye retningslinjene foreligge i 2017, da også i trykt utgave. 

Vidar Enebakk, Sekretariatsleder for NESH
vidar.enebakk@etikkom.no / 23 31 83 02