Som hovedregel har forskeren rett og plikt til å offentliggjøre fullstendige beskrivelser og resultater av forsknings­prosjektet. Dette kan være viktig både for å hindre at forskningsresultatene framstilles selektivt eller på en skjev måte, og for å gi andre mulighet til å etterprøve resultatene.

Bedrifter og offentlige etater kan imidlertid ha et legitimt ønske om å beskytte seg og sine interesser. Både forhandlingsstrategier og nasjonale sikkerhetshensyn kan tilsi at offentliggjøringen utsettes eller, i spesielle tilfeller, at resultatene ikke blir offentliggjort. Med unntak av slike hensyn, samt hensyn til personvern, skal både oppdrags­giver og forsker tilstrebe at offentligheten får tilgang til resultatene. Eventuelle begrensninger i retten til offentliggjøring skal kontraktfestes ved oppstarten av prosjektet.