Del av Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.