Retningslinjene ble vedtatt av NEM 30.3.16. NEM arrangerte 21. april 2016 et åpent møte der retningslinjene ble presentert. Se video fra møtet på vår YouTube-kanal. Etter møtet vil komiteen også åpne opp for vurdering og innspill fra andre instanser. Denne versjon gjelder frem til det eventuelt foreligger en revidert.