De fleste medisinske tidsskrift bruker disse retningslinjene for publisering av vitenskapelige artikler i sine blader. ICMJE-anbefalingene, også kalt Vancouverreglene eller Vancouveranbefalingene, gir både praktiske og etiske retningslinjer for forfattere.

Oppdatert versjon finnes på International Committee of Medical Journal Editors' nettsted.