Forskere og andre henvises i stedet til komiteenes fagspesifikke retningslinjer, samt til uttalelser, vedtak i medisinske klagesaker og andre ressurser på våre nettsider.