Den etiske nemnda for patentsaker ble lagt til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), og skulle gi Patentstyret råd i saker som reiser tvilsspørsmål knyttet til patentloven § 1 b.

Patentnemnda fikk imidlertid svært få saker, og det har ikke vært oppnevnt medlemmer siden 2013. 

For mer om Den etiske nemnda for patentsaker, gå til utvalgets hovedside.