Jump to content

Menu

Reference

Wittrock, B. Universitetets ide i den sena nationalstaten Nybom (red) Universitet och samhälle. Om forskningspolitik och vetenskapens samhälleliga roll Stockholm 1989

Articles using this text

Thank you for helping us provide a better service.

Fill in your feedback in the form below.