Jump to content

Menu

Reference

Terkelsen, T. (2010). Håndtering av engler og UFOer i en psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres. Doktorgradsavhandling. Bergen: Universitetet i Bergen. (In Norwegian)

Articles using this text

Thank you for helping us provide a better service.

Fill in your feedback in the form below.