Jump to content

Menu

Reference

Sejersted, F. ”Forskningspolitikk i et forskningsavhengig samfunn”. I Nybom (red) Universitet och samhälle. Om forskningspolitik och vetenskapens samhälleliga roll Stockholm 1989

Articles using this text

Thank you for helping us provide a better service.

Fill in your feedback in the form below.