Jump to content

Menu

Reference

Oden, B. ”Forskarutbildning och politik”. In Nybom (red.), Universitet och samhälle. Om forsningspolitik och vetenskapens samhälleliga roll Stockholm 1989

Articles using this text

Thank you for helping us provide a better service.

Fill in your feedback in the form below.