Jump to content

Menu

Reference

NOU (2005:1): Norges offentlige utredninger: God forskning – bedre helse. Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, som involverer mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger (helseforskningsloven) [Official Norwegian Report (2005:1) Good research – better health - Act on medical and health research (the Health Research Act)

Articles using this text

Thank you for helping us provide a better service.

Fill in your feedback in the form below.