Jump to content

Menu

Reference

Lundin S, Widner H. (2000) Patientröster om xenotransplantation: «Jag skulla göra allt, för jag vill inte dö!» Läkartidningen 2000, 97: 1940-1943.

Articles using this text

Thank you for helping us provide a better service.

Fill in your feedback in the form below.