Jump to content

Menu

Reference

Grung, Micheline Egge and Nagell, Hilde W. (2003). ”Trenger vi forskningsetiske retningslinjer?” in Knut Ruyter (ed.): Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Articles using this text

Thank you for helping us provide a better service.

Fill in your feedback in the form below.