Jump to content

Menu

Reference

Elgesem, Dag (1999). ”Verdien av sannhet i forskningsetisk avveining – konflikten mellom etikk og metode” in Etikk og metode. Oslo: The Norwegian National Research Ethics Committees’ series of publications, no. 12

Articles using this text

Thank you for helping us provide a better service.

Fill in your feedback in the form below.