Jump to content

Menu

Reference

Backe-Hansen, E. (2002). Barns deltakelse i spørreskjemaundersøkelse sett i forhold til generelle, forskningsetiske krav. In: D. Andersen og M. H. Ottosen (red.). Børn som respondenter. Om børns medvirken i survey. København: Socialforskningsinstituttet, rapport 02:23

Articles using this text

Thank you for helping us provide a better service.

Fill in your feedback in the form below.