Jump to content

Menu

Did you mean: barn
 1. Rossavik (2008)

  Rossavik (2008) Rossavik, Frank: ”Etikk av egeninteresse”, Prosa 6/2008 ... Rossavik (2008) Rossavik, Frank: ”Etikk av egeninteresse”, Prosa 6/2008

  /The Research Ethics Library/Resources/Rossavik (2008)/

 2. Shiva (2004)

  Shiva, V.: Patent på plyndring? om opphavsrett, etikk og nykolonialisme. Spartacus, 2004

  /The Research Ethics Library/Resources/Shiva (2004)/

 3. Ruyter et al (2007)

  Ruyter, Knut; Jan Helge Solbakk; Reidun Førde (2007): Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk ... Helge Solbakk; Reidun Førde (2007): Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk

  /The Research Ethics Library/Resources/Ruyter et al (2007)/

 4. Befring (2007)

  Befring, Edvard (2007): Forskningsmetode med etikk og statistikk. Oslo: Det Norske Samlaget

  /The Research Ethics Library/Resources/Befring (2007)/

 5. Fangen (2004a)

  Fangen (2004a) Fangen, Katrine: ”Feltarbeidets etikk”. Chapter 7 in Fangen, Deltagende observasjon (pp. 153-169), Fagbokforlaget ... Fangen (2004a) Fangen, Katrine: ”Feltarbeidets etikk”. Chapter 7 in Fangen, Deltagende observasjon (pp. 153-169), Fagbokforlaget

  /The Research Ethics Library/Resources/Fangen (2004a)/

 6. Befring (2010)

  Befring, Edvard (2010): Forskningsmetode med etikk og statistikk. 2. editio. Oslo: Det Norske Samlaget

  /The Research Ethics Library/Resources/Befring (2010)/

 7. Sellevold (2009 b)

  Sellevold, B. (2009 b) “Etikk og gamle skjeletter” (Last updated: 2 September 2009). The Norwegian National Committees for Research ... no/no/FBIB/Temaer/Forskning-pa-menneskelig-materiale/Menneskelige-levninger/Etikk-og-gamle-skjeletter/

  /The Research Ethics Library/Resources/Sellevold (2009 b)/

 8. Elgesem (1999)

  Elgesem, Dag (1999). ”Verdien av ... sannhet i forskningsetisk avveining – konflikten mellom etikk og metode” in Etikk og metode. Oslo: The Norwegian National Research Ethics

  /The Research Ethics Library/Resources/Elgesem (1999)/

 9. Ruyter (2014)

  Ruyter (2014) Ruyter, Knut W. (2014): "Forskningsetikk". In: Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal ... In: Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk

  /The Research Ethics Library/Resources/Ruyter (2014)/

 10. Ruyter, Førde & Solbakk (2000)

  Ruyter, Førde & Solbakk (2000) Ruyter, KW, Reidun Førde & Jan Helge Solbakk (2000) Medisinsk etikk ... Ruyter, KW, Reidun Førde & Jan Helge Solbakk (2000) Medisinsk etikk - en problembasert tilnærming. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo

  /The Research Ethics Library/Resources/Ruyter, Førde & Solbakk (2000)/

 11. Skærbæk, Eva

  Eva Skærbæk Eva Skærbæk er teolog og professor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag, ... i helse- og sosialfaglig praksis. Skærbæks forskningsfelt er etikk, psykososialt arbeid, kjønn og epistemologi.

  /Skærbæk, Eva/

 12. Aid to Capacity Evaluation (ACE) (2015)

  Aid to Capacity Evaluation (ACE) (2015) Aid to Capacity Evaluation (ACE) (Hjelpemiddel til vurdering av beslutningskompetanse): ... beslutningskompetanse): http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/manualer/ace2012.pdf

  /The Research Ethics Library/Resources/Aid to Capacity Evaluation (ACE) (2015)/

 13. Declaration of Geneva

  Declaration of Geneva The Declaration of Geneva is an oath for physicians that was first adopted by the World Medical ... and Jan Helge Solbakk (2007), and can be found in: Medisinsk etikk: En problembasert tilnærming (p. 244). See the Norwegian pages

  /The Research Ethics Library/Practical information/Legal statutes and guidelines/Declaration of Geneva/

 14. The Nuremberg Code

  The Nuremberg Code The Nuremberg Code is a set of research ethics principles for human experimentation. The Code ... Norwegian translation is from Ruyter, Førde og Solbakk: Medisinsk etikk: En problembasert tilnærming (Ruyter et al. 2007:254-255). See

  /The Research Ethics Library/Practical information/Legal statutes and guidelines/The Nuremberg Code/