Hopp til innhold

Meny

Caseoppgaver

 1. Forskningsbiobanker og brede samtykker

  Forskningsbiobanker og brede samtykker [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Forskningsbiobanker og brede samtykker/

 2. Bokomtale: Ethics and Science – An introduction

  Bokomtale: Ethics and Science – An introduction Boka gjør et fint grep ved bruk av casestudier til etisk refleksjon og fordypning. Hovedemner er etikk og vitenskap sett i relasjon til forskersamfunnet og samfunnet for øvrig. Boken Ethics

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Bokomtale: Ethics and Science – An introduction/

 3. Sårbare grupper

  Sårbare grupper [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Sårbare grupper/

 4. Informert samtykke i asylmottak

  Informert samtykke i asylmottak [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke i asylmottak /

 5. Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett

  Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett/

 6. Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

  Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB) Vi har nå lagt til nye diskusjonseksempler i FBIB, og flere er på vei. Eksempler eller "cases" er gjerne mer eller mindre oppdiktede eller konstruerte fortellinger, som

  /Aktuelt/Nyheter/Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)/

 7. Placebo- et eksempel

  Placebo- et eksempel [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Placebo- et eksempel/

 8. 26 nye diskusjonseksempler i FBIB

  26 nye diskusjonseksempler i FBIB Skal man bryte alminnelige regler for medforfatterskap for å være snill med en kollega fra et fattig land? Hvorfor har professoren begynt å veilede med lukket dør? Det forskningsetiske biblioteket

  /Aktuelt/Nyheter/26 nye diskusjonseksempler i FBIB/