Hopp til innhold

Meny

Diskusjonseksempler (caseoppgaver)

 1. Informert samtykke i asylmottak

  Informert samtykke i asylmottak [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke i asylmottak /

 2. Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett

  Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett/

 3. Forskningsbiobanker og brede samtykker

  Forskningsbiobanker og brede samtykker [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Forskningsbiobanker og brede samtykker/

 4. Sårbare grupper

  Sårbare grupper [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Sårbare grupper/

 5. Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

  Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB) Vi har nå lagt til nye diskusjonseksempler i FBIB, og flere er på vei. Eksempler eller "cases" er gjerne mer eller mindre oppdiktede eller konstruerte fortellinger, som

  /Aktuelt/Nyheter/Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)/

 6. 26 nye diskusjonseksempler i FBIB

  26 nye diskusjonseksempler i FBIB Skal man bryte alminnelige regler for medforfatterskap for å være snill med en kollega fra et fattig land? Hvorfor har professoren begynt å veilede med lukket dør? Det forskningsetiske biblioteket

  /Aktuelt/Nyheter/26 nye diskusjonseksempler i FBIB/