Hopp til innhold

Meny

Normer

 1. CIOMS

  The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) er en NGO (”non-governmental organization”) etablert i samarbeid mellom Verdens Helseorganisasjon (WHO)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/CIOMS/

 2. Forskningens verdier

  Forskningens verdier Moderne vitenskap oppstod under den vitenskapelige revolusjon (ca 1550 - 1750). Det er ikke helt entydig hvordan man vil karakterisere dens idé- og normgrunnlag, men mye tyder på at etableringen av vitenskapsakademier,

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningens verdier/

 3. Forskningsetiske retningslinjer

  Forskningsetiske retningslinjer Her finner du oversikt over både generelle og fag- og temaspesifikke forskningsetiske retningslinjer. I tverrfaglige prosjekter, kan det være aktuelt å se til retningslinjer på flere

  /Forskningsetiske retningslinjer/

 4. Hva sier filosofen?

  Hva sier filosofen? – Skjønnsutøvelse er ikke et mystisk og sært fenomen; det er noe som skjer hele tiden, hver og en av oss utøver skjønn daglig, sier Hallvard Fossheim, sekretariatsleder i NESH. Han er spesialist på

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Hva sier filosofen?/

 5. Hva sier juristen?

  Hva sier juristen? Hvordan resonnerer man i en komité når man skal vurdere hvilke etiske normer som skal brukes som grunnlag for vurdering av forskningsprosjekter? Mye av komiteenes arbeid ligger nettopp i denne prosessen, mener Jan Fridthjof

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Hva sier juristen?/

 6. Nagoya-protokollen

  Nagoya-protokollen Nagoya-protokollen til konvensjonen om biologisk mangfold ble vedtatt på Partsmøtet for konvensjonen om biologisk mangfold i Nagoya i Japan 29. oktober 2010. Formålet med protokollen er å bevare det biologiske

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Nagoya-protokollen/

 7. Nürnbergkodeksen

  Nürnbergkodeksen Nürnbergkodeksen er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Kodeksen fulgte i kjølvannet av Nürnbergprosessene, hvor et antall nazister var blitt dømt for krigsforbrytelser

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Nürnbergkodeksen/

 8. Oviedokonvensjonen

  Oviedokonvensjonen Oviedokonvensjonen (Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine) ble opprettet i 1997 av

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Oviedokonvensjonen/

 9. Singapore Statement on Research Integrity

  Singapore Statement on Research Integrity The Singapore Statement on Research Integrity was developed as part of the 2nd World Conference on Research Integrity, 21‐24 July 2010, in Singapore, as a global guide to the responsible conduct of

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Singapore Statement on Research Integrity/

 10. UNESCOs erklæring om det menneskelige genom

  UNESCOs erklæring om det menneskelige genom UNESCOs erklæring om det menneskelige genom er et av de første internasjonale virkemidler som UNESCOs og deretter FNs medlemsstater har samlet seg om, og som tar sikte på å gi

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/UNESCOs erklæring om det menneskelige genom/

 11. Uppsalakodeksen

  Uppsalakodeksen En gruppe forskere ved Uppsala universitetet står bak det vi i dag kaller Uppsalakodeksen. Den ble nedfelt i 1984. Forskerne, som var fra flere fagfelt: naturvitenskap, teknologi, medisin, samfunnsvitenskap, juss og teologi,

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Uppsalakodeksen/

 12. Vancouveranbefalingene

  Vancouveranbefalingene Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals (populært kalt Vancouver-konvensjonen eller Vancouver-anbefalingene) er utarbeidet av International Committee

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Vancouveranbefalingene/