Hopp til innhold

Meny

Arvemateriale

 1. Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett

  Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett/

 2. Angående høring om forskrift for uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) og lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale

  Angående høring om forskrift for uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) og lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale Felles høringssvar sendt til

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Angående høring om forskrift for uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) og lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale/

 3. Genetisk forskning på barn

  Genetisk forskning på barn Temaet er presentert i boken «Barn i forskning» med en artikkel skrevet av Arvid Heiberg og Dag Erik Undlien, avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus. Forskningsetikk presenterer her konklusjonen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Genetisk forskning på barn/

 4. REK og NEMs forvaltningspraksis for medisinsk og helsefaglig genetisk forskning. Arbeidsgruppens notat

  REK og NEMs forvaltningspraksis for medisinsk og helsefaglig genetisk forskning. Arbeidsgruppens notat Last ned notatet som pdf

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/REK og NEMs forvaltningspraksis for medisinsk og helsefaglig genetisk forskning. Arbeidsgruppens notat/

 5. UNESCOs erklæring om det menneskelige genom

  UNESCOs erklæring om det menneskelige genom UNESCOs erklæring om det menneskelige genom er et av de første internasjonale virkemidler som UNESCOs og deretter FNs medlemsstater har samlet seg om, og som tar sikte på å gi

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/UNESCOs erklæring om det menneskelige genom/

 6. Arv og miljø - igjen

  Arv og miljø - igjen Neida, vi skal ikke starte en ny Eia - debatt. Men raskt kan ny forskning fra USA skape lignende bølger – debatten går allerede ”overthere”. Et nytt fagfelt, biokriminiologi, begynner å vise resultater.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Arv og miljø - igjen/