Hopp til innhold

Meny

Fri forskning

 1. Forord

  Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) ble oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, og har vært i virksomhet siden 1990. Forord De tre nasjonale forskningsetiske komiteene (NEM,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/Forord/

 2. Tvilsom blyforskning

  Tvilsom blyforskning Dårlig forskning og lite kontroll i blyforskningen førte til at tusenvis av tonn med bly ble spredd utover kloden og millioner av mennesker ble rammet. I 1921 oppdaget Thomas Midgley fra General Motors (GM) at tilsetning

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Tvilsom blyforskning/

 3. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 4. Debatt: Ny retning på forskningsfinansieringen

  Debatt: Ny retning på forskningsfinansieringen Vi må sikre at forskningen er forsvarlig, relevant og av høy kvalitet, skriver Nils Olav Refsdal og Johanne Severinsen i et innlegg i Afteposten. Innlegg publisert på aftenposten.no,

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Ny retning på forskningsfinansieringen/

 5. Forskningens verdier

  Forskningens verdier Moderne vitenskap oppstod under den vitenskapelige revolusjon (ca 1550 - 1750). Det er ikke helt entydig hvordan man vil karakterisere dens idé- og normgrunnlag, men mye tyder på at etableringen av vitenskapsakademier,

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningens verdier/

 6. 38. Åpenhet om finansiering

  38. Åpenhet om finansiering Både forskeren og oppdragsgiveren har plikt å gjøre det offentlig kjent hvem som finansierer forskningen. Det skal være klart hvem som finansierer forskningen. Åpenhet om finansieringen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/E. Oppdragsforskning (34-40)/38. Åpenhet om finansiering/

 7. Vil ha etikkråd i Bergen

  Vil ha etikkråd i Bergen I kjølvannet av NENTs oljeetikk-uttalelse foreslår rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB) at universitetet oppretter sitt eget etikkråd. Han vil også gjør energiomstilling til

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Vil ha etikkråd i Bergen/

 8. Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning

  Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning Har den forskningsetiske komiteen (NENT) blandet seg oppi noe den ikke har noe med? Reaksjonene på oljeetikk-uttalelsen fra NENT har vært mange og de

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning/