Hopp til innhold

Meny

Norden

 1. Organisering i andre land

  Organisering i andre land Norden Utover USA har de nordiske landene vært tidlig ute med å etablere nasjonale ordninger for håndtering av vitenskapelig uredelighet - i første rekke innen medisin- og helseforskning. Det gjaldt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Internasjonalt om uredelighet/Organisering i andre land/

 2. Like utenpå, ulike inni

  Like utenpå, ulike inni De nordiske landene håndterer forskningsetiske spørsmål og uredelighet i forskning nokså ulikt. Sverige skiller seg mest ut. Forskjellen mellom landene er overraskende stor, mener Krista Varantola,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Like utenpå, ulike inni/

 3. Nordisk undersøkelse

  Nordisk undersøkelse På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet gjennomfører forsknings-instituttet NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) en undersøkelse om ungdoms trivsel og levekår.  I

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Nordisk undersøkelse/

 4. Uetisk ikke å bruke registre?

  Uetisk ikke å bruke registre? «Tenk deg at du har det beste teleskopet i verden og kan se deler av universet som du aldri har sett før. Men så får du ikke lov til å ta det i bruk, fordi du også kan få øye

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Uetisk ikke å bruke registre?/

 5. Jussen kryper inn i etikken

  Jussen kryper inn i etikken «Student tar fuskesak til lagmannsretten». Nyheten kunne vi nylig lese i norske medier. Går vi i retning av hvordan amerikanerne behandler forskningsfusk, hvor jussen kryper seg innpå etikken? Å

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Jussen kryper inn i etikken/

 6. Nordisk nettverk for forskningsetikk medisin og helsefag

  Nordisk nettverk for forskningsetikk medisin og helsefag Årlige sekretariatsseminar for De nasjonale forskningsetiske komiteene for medisin og helsefag fra Sverige, Danmark, Norge og Island. Det er sekretariatet i Den Centrale Videnskabsetiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Internasjonalt arbeid/Nordisk nettverk for forskningsetikk medisin og helsefag/

 7. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. Det utfordrer forskningsetikken. Når flere kulturer samarbeider, møtes også

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 8. Forskningsetikk – på ramme alvor

  Forskningsetikk – på ramme alvor Vi har gitt magasinet Forskningsetikk navn etter hva det handler om. I dette nummeret tar vi oss selv helt bokstavelig og har laget en fyldig reportasje om forskningsetikk i Norden. Det er nemlig ikke slik

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Forskningsetikk – på ramme alvor/

 9. Ulik praksis i Norden

  Ulik praksis i Norden Her er en kort oversikt over hvordan de nordiske landene arbeider med forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet i forskning: Norge Fikk i 1990 tre nasjonale komiteer for forskningsetikk, som skal dekke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Ulik praksis i Norden/