Hopp til innhold

Meny

Forskningsdeltakere

 1. Forskningsansvarlig

  Forskningsansvarlig i hht. helseforskningsloven Helseforskningsloven samler bestemmelser fra flere tidligere lover, personopplysningsloven; helseregisterloven; pasientrettighetsloven; helsepersonelloven m.fl. De fleste bestemmelsene i loven er

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/Forskningsansvarlig/

 2. Mange ubesvarte spørsmål

  Mange ubesvarte spørsmål Genomsekvensering innebærer at du kan få bestemt alle dine genetiske varianter – hele ditt DNA – i en eneste prøve. Denne teknologien representerer nærmest et paradigmeskifte innen genetisk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Mange ubesvarte spørsmål/

 3. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 4. Betaling av forskningsdeltakere

  Betaling av forskningsdeltakere Å betale eller på annet vis belønne mennesker som stiller seg til disposisjon for forskningen, er en praksis som har eksistert i mange år, ikke minst innenfor medisinsk forskning. Men det er fortsatt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Betaling av forskningsdeltakere/

 5. 6. Risiko og gevinster for informantene

  6. Risiko og gevinster for informantene Mennesker som observeres eller intervjues, blottstiller alltid noe av seg selv. Menneskers tale- og handlemåte er så tett knyttet til deres identitet at det ikke er mulig å skille fullstendig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 6. »A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning

  »A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning Last ned pdf av artikkelen her For mange år siden, mens jeg fremdeles var student, havnet jeg på listen over deltakere for fokusgrupper til markedsundersøk-elser,

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/»A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning/

 7. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig Det er rimelig at personer får en godtgjørelse for å dekke tapt arbeidstid og reiseutgifter. Ingen forskningsmiljøer er uenige i det. Men hva med ulike kompensasjoner

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 8. Tviler seg fram

  Tviler seg fram Reelt, informert samtykke, er et krav. Men er det mulig å få til? Forskningssjef Anne Britt Djuve ved Fafo tviler. Djuve har i en årrekke forsket på innvandring og integrering. Men samtykke, dét synes hun

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Tviler seg fram/

 9. II Etiske hensyn

  II Etiske hensyn For å kunne skjelne mellom akseptabel og uakseptabel påvirkning i en konkret sak, er det relevant å vurdere flere forhold: Den enkeltes autonomi: Det er et viktig etisk prinsipp at samtykkekompetente mennesker selv

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/II Etiske hensyn/

 10. III Kriterier

  III Kriterier Ut fra de ulike etiske hensynene som nå er nevnt, kan det være vanskelig å skjelne mellom hva slags form for betaling som kan regnes som en forsvarlig påvirkning til forskningsdeltakelse, og når et tilbud om

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/III Kriterier/

 11. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  Barn og samtykke – hva sier norsk rett? Barn skal ikke inkluderes i forskningsprosjekt mot deres vilje. Det står i forarbeidene til helseforskningsloven. Forskningsetikk ønsker å presentere de viktigste rettsprinsipper i forhold

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 12. I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter

  I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter Helsinkideklarasjonen og Helseforskningsloven gir ingen direkte rettledning om betaling av deltakere i forskning. Det fins imidlertid flere andre internasjonale reguleringer og retningslinjer

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter/

 13. Barn

  Barn Barns deltakelse i samfunnsvitenskapelig forskning omtales i Forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag sine forskningsetiske retningslinjer, punkt 12: Barns krav på beskyttelse. Her fastslås på den ene siden at forskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 14. Den barmhjertige samaritan

  "Den barmhjertige samaritan" Eksperimentet «Den barmhjertige samaritan» er et eksempel på en type forskning der deltakerne blir holdt for narr, og der det sentrale forskningsetiske kravet om informert samtykke dermed ikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Den barmhjertige samaritan/