Hopp til innhold

Meny

Vitenskapsed

 1. Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet

  Forskning kan ha omfattende helse-, samfunnsmessige eller økologiske konsekvenser. Det er derfor viktig at forskeren ikke neglisjerer usikkerhet og risiko som ofte følger med når forskning blir praktisk og konkret, og at beslutningstakere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet/

 2. Presenterte forskningsetiske problemstillinger på global konferanse

  Presenterte forskningsetiske problemstillinger på global konferanse Helene Ingierd, Ragnvald Kallberg og Hallvard Fossheim var blant innlederne på The 3rd World Conference on Research Integrity i Montreal i mai. Hvilket tema presenterte

  /Aktuelt/Nyheter/Presenterte forskningsetiske problemstillinger på global konferanse/

 3. Sammendrag

  Sammendrag Forskningsetikk Begrepet «forskningsetikk» viser til et bredt sett av normer, verdier og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere forskningsvirksomhet. Dette inkluderer forskningens sannhetsforpliktelse

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Sammendrag/

 4. Genèveerklæringen

  Genèveerklæringen Genèveerklæringen ble første gang vedtatt av Verdens legeforening i 1948. Det var ment som en ny ed for leger, slik at alle leger, etter endt utdanning, skulle avlegge en ed og forplikte seg til å

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Genèveerklæringen/

 5. Forslag til vitenskapsed

  De forskningsetiske retningslinjene bør være kjent i forskermiljøene, og de bør spesielt nå dem som rekrutteres inn i forskersamfunnet. Retningslinjene innebærer at den enkelte forskeren forplikter seg personlig. Vi

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forslag til vitenskapsed/

 6. Forskningsintegritet på tvers av grenser

  Forskningsintegritet på tvers av grenser Hvordan håndtere vitenskapelig uredelighet og brudd med god vitenskapelig praksis? 360 deltakere fra 45 land møttes for å diskutere mulige løsninger The World Conference on Research

  /Aktuelt/Nyheter/Forskningsintegritet på tvers av grenser/

 7. Trenger vi en vitenskapsed?

  Trenger vi en vitenskapsed? Da Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) lanserte Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi i 2007 inkluderte komiteen et forslag til en vitenskapsed.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Trenger vi en vitenskapsed?/

 8. Forskningens forpliktelser overfor samfunnet

  De tre første retningslinjene summerer forskningens forpliktelser overfor samfunnet: Forskningens forpliktelser overfor samfunnet 1. Forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen. Forskere og forskningsinstitusjoner

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningens forpliktelser overfor samfunnet/

 9. Hvem kjenner forskningsetiske retningslinjer?

  Hvem kjenner forskningsetiske retningslinjer? De nasjonale forskningsetiske komiteene ble opprettet i 1990, herunder en egen komité for natur-vitenskap og teknologi (NENT). I 2005 publiserte- NENT «Forskningsetiske retningslinjer for

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Hvem kjenner forskningsetiske retningslinjer?/