Hopp til innhold

Meny

Taushetsplikt

 1. Forskeres taushetsplikt og meldeplikt

  Forskeres taushetsplikt og meldeplikt 2013 Antologi Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.) Bestill gratis trykket utgave Last ned boka som pdf Forskere kan få kjennskap til sensitiv informasjon om enkeltmennesker eller grupper. Noen

  /Aktuelt/Publikasjoner/Forskeres taushetsplikt og meldeplikt/

 2. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 3. Personvern

  Personvern Opplysninger om personer som deltar i forskningsprosjekter skal behandles ”forsvarlig”, dvs. at opplysningene skal håndteres i samsvar med lover og regler, evt. også i samsvar med løfter som er gitt til den opplysningene

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personvern/

 4. Ny bok: Forskeres taushetsplikt og meldeplikt

  Ny bok: Forskeres taushetsplikt og meldeplikt - Noe vi håper blir formidlet gjennom denne boken, er den etiske kompleksiteten som kan kjennetegne forskning der spørsmål om taushetsplikt settes på spissen, sier redaktørene

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Forskeres taushetsplikt og meldeplikt /

 5. Taushetsplikt

  Taushetsplikt Forskeren møter spørsmål knyttet til taushetsplikt i to ulike sammenhenger. For det første vil slike spørsmål reises når det skal innhentes opplysninger fra kilder som selv har taushetsplikt. I slike

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Taushetsplikt/

 6. Konfidensialitet

  Konfidensialitet Konfidensialitet består i at informasjon begrenses til dem som er autorisert til å ha tilgang til den. Det er ikke bare spørsmålet om begrenset tilgang som er viktig for konfidensialitet. Av betydning er også

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Konfidensialitet/

 7. Plikter til besvær

  Plikter til besvær For å bekjempe kriminalitet må man vite noe om hvordan kriminalitet utvikles. Mange prosjekt på Politihøgskolen handler om akkurat dette; vanskelig forskning som utfordres både av lovverk og etikk.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Plikter til besvær/

 8. Ansvar for den enkelte

  Ansvar for den enkelte Forskeren må forholde seg til at det enkelte menneske gjør krav på rett til å verne om livsrom og personlig integritet. Det er en rett som ikke alle har samme evne og mulighet til å ivareta. Forskeren

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/