Hopp til innhold

Meny

Skjeletter

 1. Video: Skjelett avslører skjørbuk

  Video: Skjelett avslører skjørbuk Beinrester viser at veldig mange hvalfangere som kom med nederlandske skip til Svalbard på 1600-1700-tallet, sannsynligvis hadde mangelsykdommen skjørbuk. Beina stammer fra en utgraving av 53

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Video: Skjelett avslører skjørbuk/

 2. Mer enn bare bein?

  Mer enn bare bein? Det er ikke likegyldig hva slags skjeletter man forsker på. Hvem de var, i hvilken tilstand de er i og hvordan de er samlet inn er med på å bestemme hvor etisk problematisk det er å forske på dem. Dette

  /Aktuelt/Nyheter/Mer enn bare bein?/

 3. Skjelettforskning i vår tid

  Skjelettforskning i vår tid I perioden 1800 til 1900 ble det i Norge foretatt store innsamlinger av humant skjelettmateriale i forbindelse med fysiskantropologisk og arkeologisk forskning. Etiske hensyn ble gjerne lite ivaretatt. Spesielt gjaldt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Skjelettforskning i vår tid/

 4. Klimaendringer truer unike kulturminner

  Klimaendringer truer unike kulturminner Permafrost og tørt klima på Svalbard har bevart århundregamle fangstmannsgraver svært godt. Disse er viktige kilder til kunnskap om livet på denne tiden. Nå står gravene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Klimaendringer truer unike kulturminner/

 5. Ny bok: ”More than just bones” – ethics and research on human remains

  Ny bok: ”More than just bones” – ethics and research on human remains Menneskelige levninger skal behandles med respekt, også i forskning. De fleste av oss har ønsker om hva som skal skje med vår egen kropp etter døden. Etiske

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: ”More than just bones” – ethics and research on human remains/

 6. Skjeletter er ikke potteskår

  Skjeletter er ikke potteskår Sier forskning på gamle skjeletter like mye om oss som om dem? Både skjeletter og potteskår er vanlige typer arkeologisk materiale. Men mens potteskår gjerne brukes til å fortelle oss noe

  /Aktuelt/Nyheter/Skjeletter er ikke potteskår/