Hopp til innhold

Meny

Sensitiv informasjon

 1. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte deltakeren. [4] Beskyttelse av forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 2. Personvern

  Personvern Opplysninger om personer som deltar i forskningsprosjekter skal behandles ”forsvarlig”, dvs. at opplysningene skal håndteres i samsvar med lover og regler, evt. også i samsvar med løfter som er gitt til den opplysningene

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personvern/

 3. B. Hensyn til personer (5-18)

  B. Hensyn til personer (5-18) 5. Menneskeverdet Forskeren skal arbeide ut fra en grunnleggende respekt for menneskeverdet. Menneskeverd er knyttet til individets ukrenkelighet. Respekten for menneskeverdet og den personlige integriteten er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/B. Hensyn til personer (5-18)/

 4. Menneskelig biologisk materiale

  Menneskelig biologisk materiale Medisinsk og helsefaglig forskning kan deles inn i tre hovedtyper: Forskning på mennesker, forskning på humant (menneskelig) biologisk materiale og forskning på personopplysninger. Forskning på

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Menneskelig biologisk materiale/

 5. Taushetsplikt

  Taushetsplikt Forskeren møter spørsmål knyttet til taushetsplikt i to ulike sammenhenger. For det første vil slike spørsmål reises når det skal innhentes opplysninger fra kilder som selv har taushetsplikt. I slike

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Taushetsplikt/

 6. Forskeres taushetsplikt og meldeplikt

  Forskeres taushetsplikt og meldeplikt 2013 Antologi Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.) Bestill gratis trykket utgave Last ned boka som pdf Forskere kan få kjennskap til sensitiv informasjon om enkeltmennesker eller grupper. Noen

  /Aktuelt/Publikasjoner/Forskeres taushetsplikt og meldeplikt/

 7. Konfidensialitet

  Konfidensialitet Konfidensialitet består i at informasjon begrenses til dem som er autorisert til å ha tilgang til den. Det er ikke bare spørsmålet om begrenset tilgang som er viktig for konfidensialitet. Av betydning er også

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Konfidensialitet/

 8. Forskerens taushet

  Forskerens taushet At forskere kan love de som deltar i forskning taushet, er avgjørende for at en del forskning på kontroversielle temaer og innenfor lukkede miljøer i det hele tatt kan gjennomføres, skriver Helene Ingierd og

  /Aktuelt/Nyheter/Forskerens taushet/

 9. Personopplysninger

  Personopplysninger Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan føres tilbake til enkeltpersoner. Personopplysninger deles i tre hovedtyper: personidentifiserbare; avidentifiserte/pseudonyme; og anonyme opplysninger, hver

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personopplysninger/

 10. Personvern og ansvar for den enkelte

  Personvern og ansvar for den enkelte

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/

 11. Personvern og etikk ikke samme sak

  Personvern og etikk ikke samme sak Noen ganger skulle jeg ønske jeg var jurist, sier samfunnsforsker Tilmann von Soest. – Lov og regelverk skal følges, ja, men jeg etterlyser den etiske debatten. Den blir borte blant alle

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Personvern og etikk ikke samme sak/

 12. Samtykke

  Samtykke Fritt informert samtykke er å regne som et av de helt sentrale krav ved forskning på mennesker, der forskningen innebærer registrering av data og/eller noen form for ubehag, ubeleilighet, eller risiko for dem det forskes

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Samtykke/

 13. Forskningsbiobanker

  Forskningsbiobanker En forskningsbiobank er en samling humant biologisk materiale. Denne artikkelen handler om etiske problemstillinger knyttet til medisinsk forskning, med vekt på store befolkningsundersøkelser, og innsamling, oppbevaring

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Forskningsbiobanker/

 14. Spørreundersøkelser

  Spørreundersøkelser Spørreundersøkelser (intervju-undersøkelser, surveyer, meningsmålinger) er utvilsomt den mest brukte datainnsamlingsmetoden i samfunnsvitenskapene. I kvantitative spørreundersøkelser stilles

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Spørreundersøkelser/

 15. Ansvar for den enkelte

  Ansvar for den enkelte Forskeren må forholde seg til at det enkelte menneske gjør krav på rett til å verne om livsrom og personlig integritet. Det er en rett som ikke alle har samme evne og mulighet til å ivareta. Forskeren

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 16. Personopplysningsloven

  Personopplysningsloven Personopplysningsloven gjelder behandling av personopplysninger som ikke omfattes av helseforskningsloven. Personopplysninger som innhentes og brukes i samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige prosjekter, omfattes

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Personopplysningsloven/