Hopp til innhold

Meny

Samtykke

 1. Det skjøre samtykket

  Det skjøre samtykket Et helt sentralt krav i forskning på mennesker er at deltakerne uttrykkelig tillater at forskning finner sted. Men et fritt og informert samtykke kan være svært komplisert å få til i praksis, mener

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 2. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte deltakeren. [4] Beskyttelse av forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 3. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 4. Barn og unge må få bestemme mer

  Barn og unge må få bestemme mer I dag må barn og unge under 16 år ha foresattes samtykke for å kunne delta i spørreundersøkelser. Dette er uhensiktsmessig og kan i verste fall føre til skjevhet i forskningsresultater.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 5. Nytt nummer av Forskningsetikk

  Nytt nummer av Forskningsetikk Høstens første nummer har tematisert det informerte samtykket, både gjennom en filosofisk tilnærming og gjennom at to forskere forteller om sine erfaringer fra hvert sitt fagfelt. Det skjøre

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

 6. Uetiske eksperimenter ga livsviktig medisin

  Uetiske eksperimenter ga livsviktig medisin Kopper var en av de mest fryktede sykdommene i verden. Den var meget smittsom. De få som overlevde, satt igjen med grufulle arr. Forsøkene som førte til det vi i dag kaller vaksine, og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Uetiske eksperimenter ga livsviktig medisin/

 7. Redusert samtykkekompetanse

  Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), 2005 Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/

 8. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat og regelverk og respekt for forskningssubjektene var noen av temaene da NSD, NENT og NESH inviterte til dagskonferanse

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 9. Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning

  En veiledning laget av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/

 10. Små deltakere – store spørsmål

  Små deltakere – store spørsmål Flere studier viser at mange foreldre ikke forstår hva det innebærer å si ja til at deres barn deltar i forskningsprosjekter, skriver Jacob Hølen i en kronikk i Vårt Land 16.9. Tekst:

  /Aktuelt/Nyheter/Små deltakere – store spørsmål/

 11. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken VG «avslørte» 21. mai at rettsmedisinere forsket på organer fra 700 barn – uten samtykke. Saken ble presentert som en forskningsskandale, men det er VGs dekning

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 12. Samtykke

  Samtykke Fritt informert samtykke er å regne som et av de helt sentrale krav ved forskning på mennesker, der forskningen innebærer registrering av data og/eller noen form for ubehag, ubeleilighet, eller risiko for dem det forskes

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Samtykke/