Hopp til innhold

Meny

Samfunnsansvar

 1. Noen andre har ansvaret

  Noen andre har ansvaret Både universiteter og departementer peker på noen andre når de blir spurt om etisk ansvar for oljeforskning. Oppsummert (av journalisten i Forskningsetikk) var dette noen av svarene NENT fikk da de

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Noen andre har ansvaret/

 2. Å forutse atombomben

  Å forutse atombomben Har forskeren ansvar for hvordan forskningen deres blir brukt? spør Helene Ingierd i en kronikk i Aftenposten. Kronikk publisert på aftenposten.no, 12.1.2015  Les hele kronikken her: - Politikere kommer

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Å forutse atombomben/

 3. - Klimamanipulering kan bli en farlig sovepute

  - Klimamanipulering kan bli en farlig sovepute Kan solskjold i verdensrommet og jerngjødsling i havet være klimakrisens plan B? Uforutsigbare effekter og etiske utfordringer står i kø, mener forskere. Artikkel publisert på

  /Aktuelt/Nyheter/2015/- Klimamanipulering kan bli en farlig sovepute/

 4. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 5. Forskning og folkemord

  Forskning og folkemord Bokomtale: Forskning og folkemord Forfatter: Øyvind Foss Forlag: sap, Scaninavian Academic Press Antall sider: 158 ISBN: 978-82-304-0102-6 Øyvind Foss, er dr. theol og gjesteprofessor i medisinsk etikk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Forskning og folkemord/

 6. Debatt: Hvem tar ansvar?

  Debatt: Hvem tar ansvar? Kristin Asdal og DN leser NENTs uttalelse skjevt om de leser den som et «forsøk på å stoppe petroleumsforskning» og som et «nei til kunnskap», slik det fremgår i innlegg 24. juni og

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Hvem tar ansvar?/

 7. Forskere bryter etisk kontrakt

  Forskere bryter etisk kontrakt Når en forsker inngår et samarbeid med deltakere i kliniske forsøk, ligger det i avtalen at man blant annet er med for å fremskaffe ny kunnskap. Nå viser en studie gjort i England at bare 1

  /Aktuelt/Nyheter/Forskere bryter etisk kontrakt/

 8. Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå?

  Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå? Torsdag 23. oktober debatterte representanter fra universitetene, Statoil, Forskningsrådet, student- og forskergrupper hvordan NENTs uttalelse om petroleumsforskning bør

  /Aktuelt/Nyheter/Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå?/

 9. NENTs forskningsetiske vurdering av petroleumsforskning

  NENTs forskningsetiske vurdering av petroleumsforskning Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås. Dette er konklusjonen

  /Aktuelt/Nyheter/NENTs forskningsetiske vurdering av petroleumsforskning/

 10. Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet

  Forskning kan ha omfattende helse-, samfunnsmessige eller økologiske konsekvenser. Det er derfor viktig at forskeren ikke neglisjerer usikkerhet og risiko som ofte følger med når forskning blir praktisk og konkret, og at beslutningstakere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet/

 11. Forholdet mellom forskning og andre kunnskapsbærere og kunnskapsformer

  I alle samfunn finnes det et mangfold av kunnskapsformer. Yrkes- og profesjonsutøvere så vel som lekfolk har ulike former for <i>erfaringsbasert</i> kunnskap. Individer og lokalsamfunn kan besitte spesifikk <i>lokalkunnskap.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forholdet mellom forskning og andre kunnskapsbærere og kunnskapsformer/

 12. Tvilsom blyforskning

  Tvilsom blyforskning Dårlig forskning og lite kontroll i blyforskningen førte til at tusenvis av tonn med bly ble spredd utover kloden og millioner av mennesker ble rammet. I 1921 oppdaget Thomas Midgley fra General Motors (GM) at tilsetning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Tvilsom blyforskning/

 13. Forslag til vitenskapsed

  De forskningsetiske retningslinjene bør være kjent i forskermiljøene, og de bør spesielt nå dem som rekrutteres inn i forskersamfunnet. Retningslinjene innebærer at den enkelte forskeren forplikter seg personlig. Vi

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forslag til vitenskapsed/

 14. Olje på komitébordet

  Olje på komitébordet Knapt noen tidligere uttalelse fra forskningsetiske komiteer i Norge har vakt så mye oppmerksomhet som den som kom fra NENT i juni. På nyåret henvendte rektor Dag Rune Olsen ved Universitet i Bergen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Olje på komitébordet/

 15. Debatt: Universiteter må ta ansvar

  Debatt: Universiteter må ta ansvar Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås, skriver Øyvind Mikkelsen og Helene

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Universiteter må ta ansvar/

 16. Han startet debatten

  Han startet debatten Geofysikkprofessor Peter M. Haugan avslører overfor Forskningsetikk at han helt bevisst valgte ut akademia-avtalen ved UiB som skyteskive for kritikken sin mot norsk petroleumsforskning. Det ga kritikken hans en konkret

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Han startet debatten/

 17. Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter

  Åpenhet i forskningen og om forskerrollen er viktig for å sikre forskningsmessig kvalitet og samfunnets tillit til forskning og forskningsresultater. Med større grad av oppdragsforskning og ekstern finansiering av forskningsprosjekter,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter/

 18. Vil diskutere ansvarlig forskning og innovasjon

  Vil diskutere ansvarlig forskning og innovasjon - Forskning og teknologiutvikling kan ha enorm betydning for våre liv, på godt og vondt. Da blir  forskningens samfunnsansvar viktig å diskutere, også for næringslivet. Intervju

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Vil diskutere ansvarlig forskning og innovasjon/

 19. Overvåkingsteknologi og forskningsetiske retningslinjer

  Overvåkingsteknologi og forskningsetiske retningslinjer Bryter forskning og utvikling av teknologi som kan brukes til militær overvåking med forskningsetiske retningslinjer? Og hvordan bør de som finansierer forskning vurdere

  /Aktuelt/Nyheter/Overvåkingsteknologi og forskningsetiske retningslinjer/

 20. Forskningens forpliktelser overfor samfunnet

  De tre første retningslinjene summerer forskningens forpliktelser overfor samfunnet: Forskningens forpliktelser overfor samfunnet 1. Forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen. Forskere og forskningsinstitusjoner

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningens forpliktelser overfor samfunnet/

 21. Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning

  Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning Har den forskningsetiske komiteen (NENT) blandet seg oppi noe den ikke har noe med? Reaksjonene på oljeetikk-uttalelsen fra NENT har vært mange og de

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning/

 22. Forskningen får sin Vær Varsom-plakat

  Forskningen får sin Vær Varsom-plakat Med de nye generelle forskningsetiske retningslinjene får forskningen nå sin egen Vær Varsom-plakat, skriver Johanne Severinsen og Helene Ingierd i et innlegg i Aftenposten. Innlegg

  /Aktuelt/Nyheter/Forskningen får sin Vær Varsom-plakat/

 23. Vil ha etikkråd i Bergen

  Vil ha etikkråd i Bergen I kjølvannet av NENTs oljeetikk-uttalelse foreslår rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB) at universitetet oppretter sitt eget etikkråd. Han vil også gjør energiomstilling til

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Vil ha etikkråd i Bergen/

 24. Forskningsformidling

  Fordi forskning fyller ulike funksjoner, og siden forskeren også har et allment samfunnsansvar, bør formidling av forskning og deltakelse i aktuelle samfunnsdebatter rutinemessig være en del av forskningsvirksomheten.  Institusjonene

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningsformidling/